Condiții comerciale

Termeni și condiții comerciale

pentru magazin electronic de 

KATY PATY group:

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma?nazev=KATY+PATY

 

cu sediul: U Sluncové 666/12a, Karlín, 180 00 Praga 8

înregistrată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Municipal Praga,

Tel.: +420 774 33 22 11, 722 666 444, 775 33 22 11

E-mail: info@katypaty.com

WWW: www.katypaty.com

(în continuare doar „Vânzător”)

 

Adresa vânzătorului pentru corespondență: 

KATY PATY, Benátecká 1479, 25002 Stará Boleslav, Republica Cehă

 

Show-room al Vânzătorului:

Na Břehu – clădirea Redpoint, 19000 Praga 9 - Vysočany

KATY PATY Drive, Benátecká 1479, 25002 Stará Boleslav, Česká republika

1           Dispoziții inițiale

1/1 Aceste condiții generale de vânzare definesc detaliile relației juridice dintre vânzător și client (în continuare „cumpărătorul”) constituită prin vânzarea de bunuri prin intermediul magazinului de internet de pe www.katypaty.com (în continuare „online magazin").

1/2 Această relație între vânzător și cumpărător este guvernată de legislația cehă, incluzând, dar fără a se limita la, Legea nr. 89/2012 Coll., Codul civil, cu modificările ulterioare, iar dacă Legea nr. 634/1992 Coll., Privind protecția consumatorilor, cu modificările ulterioare.

1/3 Vânzătorul nu garantează relevanța, aprobarea sau adecvarea informațiilor de pe site-ul magazinului online sau a produselor vândute de magazinul online pentru utilizare în afara Republicii Cehe. Cumpărătorul care intră pe site-ul magazinului online din afara Republicii Cehe sau care utilizează bunurile cumpărate din magazinul online din afara Republicii Cehe este pe deplin responsabil pentru consecințele vizitării site-ului web și a utilizării bunurilor.

2         Obiectul contractului

2/1 Vânzătorul se angajează să furnizeze Cumpărătorului bunurile specificate în comanda plasată prin intermediul formularului de comandă al magazinului online, iar Cumpărătorul se obligă să plătească prețul convenit pentru bunuri, totul în conformitate cu termenii și condițiile din prezentul contract. 

3         Mediul magazinului online

3/1 Cumpărătorul poate comanda produse direct de la E-Boutique fără a fi nevoie să se înregistreze.

3/2 La comandarea bunurilor, Cumpărătorul este responsabil pentru corectitudinea și caracterul complet al datelor solicitate introduse. Datele introduse de Cumpărător ca parte a comenzii pentru bunuri vor fi considerate corecte de către Vânzător.

3/3 Cumpărătorul recunoaște că magazinul electronic nu trebuie să fie accesibil în mod continuu, în special din cauza întreținerii necesare a echipamentelor hardware și software ale Vânzătorului sau ale terților.

3/4 Cumpărătorul recunoaște că software-ul și celelalte componente ale interfeței web a magazinului electronic (inclusiv fotografiile produselor oferite) sunt protejate de drepturile de autor. Cumpărătorul se angajează să nu desfășoare nicio activitate care ar putea permite cumpărătorului sau terților să intervină sau să utilizeze fără autorizare software-ul sau alte părți ale interfeței web a magazinului online. 

4        Comandarea bunurilor și îndeplinirea contractului

4/1 Bunurile prezentate sunt concepute pentru scopurile specificate în descrierile respective ale bunurilor. Utilizarea bunurilor în orice alt mod, în alte scopuri sau nu în conformitate cu instrucțiunile de utilizare sau alte instrucțiuni emise împreună cu bunurile și consecințele unor astfel de acțiuni sunt dincolo de responsabilitatea vânzătorului.

4/2 Înregistrarea validă a comenzii în magazinul online este condiționată de completarea completă și corectă a tuturor datelor solicitate și a altor anexe solicitate prin formularul de comandă. Pentru a comanda produse în magazinul electronic, Cumpărătorul trebuie să completeze formularul de comandă disponibil pe interfața web a Vânzătorului. Comanda de cumpărare trebuie să conțină următoarele informații, inclusiv, dar fără a se limita la:

(a) Produsele comandate (Cumpărătorul va plasa produsele comandate în coșul electronic prezent pe interfața web a Vânzătorului),

(b) Metoda de plată a prețului de achiziție a bunurilor, date privind livrarea necesară a bunurilor achiziționate și

(c) Informații privind costurile asociate livrării bunurilor (în continuare, împreună, „Comanda”).

4/3 Înainte de confirmarea finală și obligatorie a comenzii, Cumpărătorul poate verifica și corecta întreaga Comandă și datele introduse, inclusiv acceptarea acestor Condiții Generale de Vânzare, prețul bunurilor comandate, inclusiv inclusiv orice transport și transport costuri în momentul comenzii.

4/4 Dacă Cumpărătorul este de acord cu textul Comenzii, după confirmarea Comenzii, Cumpărătorul poate în cele din urmă să trimită Comanda spre procesare făcând clic pe butonul „Trimite”. Comanda astfel plasată îl va lega pe Cumpărător. 

4/5 Ofertele, prețurile și informațiile privind disponibilitatea bunurilor indicate în magazinul electronic exprimă starea actuală a stocului Vânzătorului, dar din motive tehnice și organizatorice aceste date se pot modifica în perioada cuprinsă între semnarea comenzii de către Cumpărător și livrarea către Vânzător în conformitate cu 4/6 de mai sus și, prin urmare, bunurile enumerate în E-Boutique la momentul plasării comenzii nu mai pot fi disponibile în condițiile declarate.

4/6 Imediat după primirea comenzii, Vânzătorul va trimite un e-mail la adresa Cumpărătorului indicată în comanda în care Vânzătorul va confirma comanda.

4/7 Vânzătorul își rezervă dreptul de a nu accepta o comandă în cazuri justificate, în special atunci când bunurile comandate nu mai sunt în stoc sau nu sunt disponibile de la furnizor, dacă există erori aparente în preț sau descrierea bunurilor în Catalogul de produse al magazinului online sau dacă Cumpărătorul a încălcat anterior orice răspundere contractuală față de Vânzător.

4/8 Acest contract este realizat în limba cehă, dar poate fi realizat și într-o limbă străină. Contractul de cumpărare executat va fi arhivat de Vânzător pentru executarea corectă a acestuia în format electronic timp de 5 ani fără acces de către terți. Informații despre diferiții pași tehnici care duc la executarea contractului sunt incluse aici, unde acest proces este descris în mod transparent.

4/9 Mijloacele de comunicare la distanță pot fi utilizate pentru executarea contractului. Dacă mijloacele de comunicare la distanță sunt utilizate pentru executarea contractului, Cumpărătorul își va suporta propriile costuri pentru utilizarea acestor mijloace de comunicare. 

5          Prețul bunurilor și condițiile de plată

5/1 Prețul bunurilor este prețul contractului în sensul Legii nr. 526/1990 Coll., Privind prețurile, cu modificările ulterioare, și este indicat în magazinul online ca preț final. Costurile de transport și transport, în suma indicată în magazinul online în descrierea metodelor de livrare posibile și diferite pentru metodele de livrare individuale, vor fi adăugate la prețul contractual. Prețul final calculat după plasarea comenzii va fi deja inclus în costurile de transport.

5/2 Plata pentru mărfuri și costurile de transport se va face:

(a) Prin transfer bancar în contul bancar al vânzătorului deținut de Citfin Bank sporitelní družstvo (denumit în continuare „Contul vânzătorului”) cu o perioadă de plată de 7 zile de la executarea contractului, dar cel târziu înainte de livrarea bunurilor. Îndeplinirea responsabilității de plată este condiționată în continuare de indicarea corectă a simbolului variabil corespunzător.

(b) Prin credit acordat de CREDIT ALLIANCE, SE, numărul companiei: 24805394, cu sediul social la Na Břehu 260/1, Vysočany, 190 00 Praga 9,

(c) Prin card de credit.

5/3 Factura emisă de Vânzător Cumpărătorului pe baza contractului de cumpărare servește și ca factură fiscală. Cumpărătorul poate prelua bunurile numai după plata integrală a prețului de achiziție.

6            Livrarea mărfurilor

6/1 Cumpărătorul dobândește dreptul de proprietate asupra bunurilor după plata integrală a prețului de achiziție sau după preluarea bunurilor, oricare ar fi ulterior. 

6/2 Bunurile comandate vor fi livrate Cumpărătorului la locul indicat de Cumpărător în formularul său de comandă prin adresă completă. Cumpărătorul recunoaște și acceptă, totuși, că bunurile sunt destinate utilizării în Republica Cehă.

6/3 Perioada de livrare începe de la data valabilă a executării contractului în conformitate cu 3/7 de mai sus, după trimiterea e-mailului de confirmare de către Vânzător. Dacă Cumpărătorul alege varianta de plată, inclusiv transferul bancar în avans, perioada de livrare începe de la plata integrală a prețului de achiziție, adică creditul său în contul bancar al Vânzătorului.

6/4 Dacă nu este indicat un timp de livrare diferit în magazinul electronic pentru bunurile în cauză, termenul de livrare este de 45 de zile lucrătoare. În cazul în care bunurile comandate nu pot fi livrate în termen, Vânzătorul va informa imediat Cumpărătorul și va indica timpul de livrare înlocuitor. În cazul în care Cumpărătorul nu este de acord cu modificarea și nu a fost încheiat niciun Contract până în prezent, Cumpărătorul este îndreptățit să anuleze Comanda de cumpărare. În cazul în care Cumpărătorul nu este de acord cu modificarea și Contractul a fost deja încheiat, Cumpărătorul are dreptul să se retragă din Contract până în momentul livrării bunurilor.

6/5 În cazul în care Vânzătorul este obligat în temeiul Contractului să livreze bunurile la destinația stabilită de Cumpărător în Comanda de cumpărare, Cumpărătorul este obligat să accepte bunurile după livrare. Cu excepția cazului în care cumpărătorul acceptă bunurile după livrare, vânzătorul este îndreptățit să perceapă o taxă de depozitare în valoare de 100 CZK pe zi (să zicem: o sută de coroane cehe) și are dreptul să rezilieze contractul de cumpărare. 

6/6 Dacă, din motive din partea Cumpărătorului, bunurile trebuie livrate în mod repetat sau într-un mod diferit de cel indicat în Comanda de cumpărare, Cumpărătorul este obligat să ramburseze costurile, dacă este cazul, asociate cu livrarea repetată a bunuri și / sau costurile asociate cu o altă metodă de livrare. 

6/7 Cumpărătorul, care este consumatorul, confirmă acceptarea bunurilor prin aplicarea semnăturii sale pe documentul de însoțire și / sau pe bonul de livrare. Cumpărătorul este responsabil pentru acceptarea corespunzătoare a bunurilor de la transportator, verificarea integrității pachetelor, verificarea numărului de pachete și informarea imediată a transportatorului cu privire la orice defect. În cazul în care se constată că pachetele sunt deteriorate, indicând posibile deteriorări ale bunurilor și / sau posibile intruziuni neautorizate în transport, Cumpărătorului i se recomandă să nu accepte transportul pe cont propriu. Prin semnarea bonului de livrare, Cumpărătorul confirmă absența deteriorării și integrității coletului bunurilor. Se va considera că, cu excepția cazului în care pachetele au fost deteriorate și / sau deranjate, bunurile au fost livrate fără daune. Cumpărătorul este obligat să inspecteze mărfurile fără întârzieri nejustificate după acceptare și să informeze vânzătorul cu privire la orice defecte identificate imediat după detectarea acestor defecte. În cazul în care mărfurile sunt marcate ca fragile, Cumpărătorului i se cere în continuare în prezența persoanei de livrare să deschidă ambalajul mărfurilor și să verifice dacă bunurile nu sunt deteriorate mecanic; în cazul în care cumpărătorul nu reușește să facă acest lucru sau în cazul în care cumpărătorul nu face o revendicare pentru bunurile deteriorate detectate imediat după aceea, toate daunele mecanice aduse bunurilor detectate ulterior vor fi considerate drept daune apărute după acceptarea bunurilor de către cumpărător.

6/8 Cumpărătorul, care nu este consumator, confirmă acceptarea bunurilor prin aplicarea semnăturii sale pe documentul de însoțire și / sau pe bonul de livrare. Cumpărătorul, care nu este consumator, este obligat să preia livrarea bunurilor de la transportator, să verifice integritatea pachetelor, să verifice numărul pachetelor și să informeze imediat transportatorul cu privire la orice defect. În cazul în care se constată că pachetele sunt deteriorate, indicând posibile deteriorări ale bunurilor și / sau posibile intruziuni neautorizate în transport, Cumpărătorului i se recomandă să nu accepte transportul pe cont propriu. Cumpărătorul confirmă faptul că pachetul nu a fost deteriorat și / sau deranjat și că expedierea a îndeplinit toate condițiile și cerințele specificate mai sus și că bunurile au fost livrate fără defecte. Revendicările ulterioare pentru pachete sau mărfuri deteriorate sau perturbate nu vor fi luate în considerare. O procedură adecvată este recomandată Cumpărătorului, care este consumatorul, pentru a evita orice dispută cu privire la originea defectului în bunuri. Cu toate acestea, consumatorul nu poate suferi nicio încălcare a drepturilor sale din cauza nerespectării recomandării menționate anterior, în special a dreptului său de a face plângere. În cazul în care mărfurile sunt marcate ca fiind fragile, Cumpărătorului i se cere în continuare în prezența persoanei de livrare să deschidă ambalajul mărfurilor și să verifice dacă bunurile nu sunt deteriorate mecanic; în cazul în care cumpărătorul nu reușește să facă acest lucru sau dacă cumpărătorul nu face o revendicare pentru bunurile deteriorate detectate imediat după aceea, orice daune mecanice aduse bunurilor detectate ulterior vor fi considerate drept daune care au avut loc după acceptarea bunurilor de către cumpărător.

6/9 Dacă nu este un consumator, refuzul nerezonabil de a accepta bunurile nu este un motiv pentru anularea contractului și cumpărătorul este obligat să plătească prețul de achiziție convenit și costurile de transport, vânzătorul fiind îndreptățit să ceară plata costurile asociate încercării. în cazul livrării repetate a bunurilor către Cumpărător și a costurilor de depozitare a bunurilor neacceptate. 

7          Răspunderea pentru defecte, perioada de garanție

7/1 Durata garanției datorată legii pentru defecte în conformitate cu § 2165 paragraful 1 din Codul civil este indicată pe cardul de garanție al produsului, în timp ce perioada minimă de garanție pentru produsele noi în cazurile în care cumpărătorul este consumator este 60 de luni, pentru rezistența la culoare a porțelanului, se oferă o garanție de 50 de ani.

7/2 Perioada de garanție începe de la data primirii bunurilor de către Cumpărător și poate fi prelungită cu perioada în care bunurile sunt în garanție. În cazul unei reclamații nejustificate, perioada de garanție nu este prelungită.

7/3 Garanția acoperă defectele de fabricație ale produselor sau alte defecte care nu au fost cauzate de manipularea neprofesională sau neglijentă, utilizarea produsului contrar scopului său sau instrucțiunile de utilizare sau daunele după ce cumpărătorul primește bunurile, cum ar fi daune mecanice, dezastre naturale, cum ar fi fulgere de impact sau alte descărcări atmosferice, incendiu sau apă sau alte fenomene nestandardizate.

7/4 Reclamațiile pentru defecte ale mărfurilor pot fi adresate Vânzătorului în scris sau prin acord prealabil personal în timpul programului de lucru. În cazul unei reclamații, cumpărătorul este obligat să descrie cu adevărat, complet și clar presupusul defect, să prezinte un card de garanție (dacă este cazul), dovada achiziției și livrării și să furnizeze informații de contact. În scopul comunicării cu privire la rezoluția plângerea.

7/5 Bunurile nu sunt destinate utilizării dacă au un defect. Vânzătorul nu este răspunzător pentru daunele care rezultă dintr-un defect al bunurilor sau din utilizarea unei bunuri care prezintă un defect, dacă Cumpărătorul știa de un astfel de defect sau l-ar fi putut cunoaște cu grijă normală.

7/6 Produsele marcate ca decorative sunt destinate a fi utilizate doar ca ornament. Vânzătorul nu este responsabil pentru utilizarea în alte scopuri, posibilitatea utilizării în alte scopuri sau consecințele utilizării în alte scopuri a acestor bunuri.

7/7 Celelalte drepturi ale Cumpărătorului, care este consumator, și procedura de soluționare a cererilor pentru defecte sunt definite în Procedura de reclamație a vânzătorului disponibilă pe site-ul de comerț electronic și în Showroom-ul vânzătorului. 

8               Caracterul individual al producției de bunuri și dreptul de retragere din contract

8/1 Cumpărătorul recunoaște că toate produsele oferite în magazinul online și al căror material principal de construcție este porțelan, sunt întotdeauna montate individual, adică lucrate manual și vopsite pe baza și în conformitate cu dorințele Cumpărătorului și, prin urmare, ale fiecărui individ, mărfurile sunt originale și sunt posibile abateri între diferitele mărfuri. În acest context, Cumpărătorul recunoaște că, în conformitate cu dispozițiile articolului 1837 din Codul civil, nu este posibil să se retragă din contractul de cumpărare pentru furnizarea de bunuri care au fost modificate în conformitate cu dorințele Cumpărătorului sau pentru persoană.

8/2 Dacă acesta nu este un caz în care nu este posibil să se retragă din contractul de cumpărare, cumpărătorul, care este consumator, are dreptul să se retragă din contractul de cumpărare în conformitate cu prevederile § 1829 paragraful 1 din Cod civil, în termen de paisprezece (14) zile de la primirea mărfii și în cazul în care obiectul contractului de cumpărare este pentru mai multe tipuri de mărfuri sau pentru livrarea în mai multe părți, această perioadă curge de la data primirii ultimului livrarea bunurilor. . Retragerea din contractul de cumpărare trebuie trimisă Vânzătorului în termenul specificat în fraza anterioară. Nu există un formular de retragere din contractul de cumpărare, dar retragerea trebuie să fie neechivocă.

8/3 În cazul retragerii din contractul de cumpărare în conformitate cu articolul 8/2 din condițiile generale, contractul de cumpărare este reziliat de la început. Bunurile trebuie returnate Vânzătorului în termen de paisprezece (14) zile de la retragerea din contract către Vânzător. În cazul neîndeplinirii de către Cumpărător a obligației menționate în fraza precedentă, Vânzătorul are dreptul la o penalitate contractuală de 0,1% (în cuvinte: zero, o zecime de procent) din prețul de achiziție al bunurilor către să fie returnate, pentru fiecare zi de întârziere, cu toate acestea, maxim, până la prețul de achiziție al bunurilor. Această dispoziție nu afectează dreptul la despăgubire pentru orice prejudiciu cauzat de o încălcare a obligației căreia i se aplică sancțiunea contractuală, chiar dacă prejudiciul depășește sancțiunea contractuală. Bunurile trebuie returnate Vânzătorului în stare bună și nepurtate și, dacă este posibil, în ambalajul lor original. În cazul în care Cumpărătorul reziliază contractul de cumpărare, Cumpărătorul suportă costurile de returnare a bunurilor către Vânzător, chiar dacă bunurile nu pot fi returnate din cauza naturii lor prin poștă obișnuită. Cumpărătorul recunoaște că, dacă bunurile returnate de Cumpărător sunt deteriorate, uzate sau consumate parțial, Vânzătorul are dreptul la despăgubiri pentru daunele cauzate Cumpărătorului.

8/4 În cazul retragerii din contract în conformitate cu articolul 8/2 din Condițiile generale, Vânzătorul va returna fondurile primite de la Cumpărător în termen de paisprezece (14) zile de la retragerea contractului de cumpărare de către Cumpărător, în general în același mod în care Vânzătorul le-a primit de la Cumpărător. Dacă acest lucru nu este posibil, Vânzătorul va returna fondurile Cumpărătorului în contul indicat de Cumpărător în acest scop; atâta timp cât Cumpărătorul nu a furnizat Vânzătorului toate informațiile de plată necesare, termenul de returnare a fondurilor nu se execută. Vânzătorul are, de asemenea, dreptul de a returna serviciul furnizat de cumpărător la returnarea bunurilor de către cumpărător sau în orice alt mod, dacă cumpărătorul acceptă și cumpărătorul nu suportă costuri suplimentare. În cazul în care cumpărătorul încetează contractul de cumpărare, vânzătorul nu este obligat să restituie fondurile primite cumpărătorului până când acesta nu returnează marfa sau dovedește că a trimis marfa vânzătorului.

8/5 Până la preluarea bunurilor de către Cumpărător, Vânzătorul are dreptul să se retragă din contractul de cumpărare în orice moment. Într-un astfel de caz, Vânzătorul va returna Cumpărătorului prețul de cumpărare fără întârziere nejustificată (dacă a fost deja plătit), fără numerar în contul desemnat de Cumpărător. 

9                Consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

9/1 La prelucrarea datelor cu caracter personal, vânzătorul respectă toate obligațiile prevăzute de Legea nr. 101/2000 Col., Privind protecția datelor cu caracter personal, cu modificările ulterioare.

9/2 Prin încheierea contractului și a acestor condiții generale, Cumpărătorul se angajează ca Vânzătorul să prelucreze datele personale ale Cumpărătorului, pe care Cumpărătorul le-a furnizat la plasarea Comenzii în magazinul electronic, în special numele și prenumele, adresa de reședință. , numărul de identificare, numărul de identificare fiscală, adresa de e-mail, numărul de telefon. Scopul acestei prelucrări este încheierea și executarea contractului și oferta de comerț și servicii și protejarea drepturilor și intereselor protejate legal ale vânzătorului. Consimțământul se acordă pe o perioadă nedeterminată și poate fi revocat oricând; cu toate acestea, remediul nu privește datele în măsura în care Vânzătorul are dreptul să prelucreze aceste date fără consimțământ.

9/3 Vânzătorul poate autoriza o terță parte să proceseze datele cu caracter personal de mai sus ca procesator. Vânzătorul informează cumpărătorul și îi oferă o instrucțiune explicită cu privire la drepturile care decurg din Legea nr. 101/2000 Coll., Privind protecția datelor cu caracter personal, adică în special faptul că furnizarea de date cu caracter personal este voluntară, pe care cumpărătorul o are dreptul de a le accesa, are dreptul Consimțământul de mai sus poate fi revocat în orice moment în scris la adresa vânzătorului și acesta are, de asemenea, dreptul de a contacta Oficiul pentru protecția datelor cu caracter personal în cazul încălcării drepturilor sale, dacă Vânzătorul nu organizează el însuși recursul la cererea Cumpărătorului.

9/4 Cumpărătorul acceptă trimiterea de informații referitoare la bunurile, serviciile sau activitățile Vânzătorului la adresa de e-mail a Cumpărătorului și acceptă în continuare trimiterea de comunicări comerciale de către Vânzător la adresa de e-mail a Cumpărătorului; Cumpărătorului i se garantează că poate retrage acest consimțământ simplu și fără costuri suplimentare. 

10             Instrucțiuni privind posibilitatea soluționării extrajudiciare a litigiilor consumatorilor

10/1 În cazul unui litigiu al consumatorului, acesta poate solicita soluționarea extrajudiciară a litigiilor consumatorilor. Autoritatea cehă de inspecție comercială este organul competent pentru soluționarea extrajudiciară a litigiilor cu consumatorii.

Informatii de contact: Inspectoratul Central Ceh Inspectoratul Central - Departamentul ADR

Stepanska 15 120 00 Praga 2

Web: https://adr.coi.cz/cs

11              Dispoziții finale

11/1 Aceste condiții generale de vânzare sunt afișate pe site-ul de comerț electronic www.katypaty.com și formularea lor în vigoare la data Comenzii este trimisă Cumpărătorului ca parte a unui e-mail de confirmare a primirii. (Articolul 3/6), care permite Cumpărătorului să arhiveze și să reproducă.

11/2 Condițiile comerciale generale se aplică în măsura și formularea specificată în magazinul electronic în ziua trimiterii comenzii electronice. Prin trimiterea unei Comenzi electronice, Cumpărătorul confirmă Vânzătorului că a citit aceste condiții generale și că le acceptă. Cumpărătorul este suficient informat despre aceste condiții generale înainte de executarea efectivă a Comenzii și are posibilitatea să ia cunoștință de acestea.

11/3 În ceea ce privește Cumpărătorul, Vânzătorul nu este obligat de niciun cod de conduită în sensul prevederilor § 1826 alin. 1 let. e) din Codul civil. 

Cookies Information
By clicking on I Agree to All, functional, performance, analytical and marketing cookies will be stored - we can enable you to use the website comfortably, measure the functionality of our website and target you with advertising. You can easily adjust your preferences by clicking on Cookie Settings.
Cookie Settings
Cookie Settings
We use cookies
We use cookies to analyze information about our visitors, to improve our website, to display personalized content and to provide you with a great web experience. By using this website, you agree to this use.