Condiții comerciale

ale magazinului electronic al societății

KATY PATY group:

KATY PATY Design, s.r.o. (IČ: 03789861), (DIČ: CZ03789861)

KATY PATY Faktory, s.r.o. (IČ: 04944194)

KATY PATY Colour, s.r.o. (IČ: 05626447)

KATY PATY Kaolin, s.r.o. (IČ: 05637082)

KATY PATY Porcelain, s.r.o. (IČ: 05637104)

KATY PATY Trade Mark, s.r.o. (IČ: 05717124)

KATY PATY Made, s.r.o. (IČ: 05717043)

KATY PATY Brands, s.r.o., IČ: 02039052, OR: C-307753

KATY PATY Colour, s.r.o., IČ: 05626447, OR: C-267654

KATY PATY Company, s.r.o., IČ: 06850871, OR: C-290045

KATY PATY design, s.r.o., IČ: 03789861, OR: C-237572

KATY PATY Fabric, s.r.o., IČ: 06899579, OR: C-290984

KATY PATY Faktory, s.r.o., IČ: 04944194, OR: C-256061

KATY PATY Glamour, s.r.o., IČ: 02039541, OR: C-307749

KATY PATY Group, s.r.o., IČ: 06899030, OR: C-2909751

KATY PATY Handwork,  s.r.o., IČ: 02039338, OR: C-307754

KATY PATY International, s.r.o., IČ: 02039621, OR: C-307750

KATY PATY Kaolin, s.r.o., IČ: 05637082, OR: C-268050

KATY PATY Lights, s.r.o., IČ: 02039702, OR: C-307751

KATY PATY Made, s.r.o., IČ: 05717043, OR: C-269483

KATY PATY Matte and Glossy, s.r.o., IČ: 02039117, OR: C-307756

KATY PATY Natural, s.r.o., IČ: 06899412, OR: C-290983

KATY PATY Original, s.r.o., IČ: 02039443, OR: C-307748

KATY PATY Porcelain, s.r.o., IČ: 05637104, OR: C-268051

KATY PATY Produce, s.r.o., IČ: 06899226, OR: C-290979

KATY PATY Switches, s.r.o., IČ: 02039761, OR: C-307752

KATY PATY Trade Mark, s.r.o., IČ: 05717124, OR: C-269485

KATY PATY Unique, s.r.o., IČ: 02039265, OR: C-307755

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma?nazev=KATY+PATY

 

cu sediul: U Sluncové 666/12a, Karlín, 180 00 Praga 8

înregistrată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Municipal Praga,

Tel.: +420 774 33 22 11, 722 666 444, 775 33 22 11

E-mail: info@katypaty.com

WWW: www.katypaty.com

(în continuare doar „Vânzător”)

 

Adresa Vânzătorului pentru livrare:

KATY PATY, Benátecká 1479, 25002 Stará Boleslav, Republica Cehă

 

Show-room-ul Vânzătorului:

Na Břehu – clădirea Redpoint, 19000 Praga 9 - Vysočany

 

1           Prevederi introductive

1/1     Prezentele condiții comerciale reglementează detaliat relațiile juridice dintre Vânzător și client (în continuare și „Cumpărător“) la vânzarea mărfurilor prin intermediul magazinului electronic pe paginile www.katypaty.com (în continuare și „Magazin electronic“).

1/2     Relațiile între Vânzător și Cumpărător sunt gestionate de legislația cehă, și anume de Legea nr. 89/2012 Col. L., Codul civil, în varianta valabilă și dacă Cumpărătorul este și consumator, atunci și de Legea nr. 634/1992 Col. privind protecția consumatorului, în varianta în vigoare.

1/3     Vânzătorul nu face nicio declarație cu privire la faptul că informațiile menționate pe paginile Magazinului electronic și marfa oferită de Magazinul electronic sunt adecvate, aprobate sau adaptate pentru utilizarea în alte locuri în afara Republicii Cehe. Dacă Cumpărătorul intră pe paginile Magazinului electronic din locuri aflate în afara Republicii Cehe sau utilizează în afara Republicii Cehe marfa achiziționată din Magazinul electronic, este responsabil pentru consecințele unei astfel de intrări sau utilizări.

2           Obiectul contractului

2/1     Vânzătorul se obligă să livreze Cumpărătorului marfa menționată în comanda plasată prin intermediul formularului de comandă al Magazinului electronic și Cumpărătorul se obligă să plătească prețul convenit pentru livrarea mărfii, toate acestea în condițiile stabilite de prezentele condiții comerciale.

3           Mediul Magazinului electronic

3/1     Cumpărătorul poate comanda marfa din Magazinul electronic direct fără înregistrare.

3/2     Atunci când comandă marfa, Cumpărătorul are obligația să furnizeze toate datele corecte și adevărate. Datele furnizate de Cumpărător atunci când comandă marfa, sunt considerate corecte de către Vânzător.

3/3     Cumpărătorul ia la cunoștință că Magazinul electronic nu trebuie să fie disponibil tot timpul și aceasta mai ales având în vedere întreținerea necesară a dotării hardware și software a Vânzătorului, eventual întreținerea necesară a dotării hardware și software a persoanelor terțe.

3/4     Cumpărătorul ia la cunoștință că software-ul și alte dotări care formează interfața web a Magazinului electronic (inclusiv fotografiile mărfurilor oferite) sunt protejate de drepturi de autor. Cumpărătorul se obligă că nu va efectua nicio activitate, care ar putea să-i permită lui sau persoanelor terțe să intervină ilegal sau să utilizeze ilegal software-ul sau alte componente care formează interfața web a Magazinului electronic.

4           Comandarea mărfurilor și încheierea contractului

4/1     Mărfurile prezentate sunt destinate scopului menționat în descrierea mărfurilor respective. Vânzătorul nu este responsabil pentru utilizarea mărfurilor în alt mod, în alt scop sau contrar instrucțiunilor de utilizare, dacă sunt emise pentru această marfă și pentru consecințele unui astfel de comportament.

4/2     Pentru plasarea valabilă a comenzii în Magazinul electronic este necesară completarea completă și adevărată a tuturor datelor solicitate și a informațiilor menționate în formularul de comandă. Pentru a comanda marfa, Cumpărătorul va completa formularul de comandă pe interfața web a Vânzătorului. Formularul de comandă conține informații în special despre:

(a)      mărfurile comandate (Cumpărătorul va „introduce” marfa comandată în coșul de cumpărături electronic al interfeței web a Vânzătorului),

(b)      modalitatea de achitare a prețului de cumpărare al mărfurilor, datele privind modalitatea solicitată de expediere a mărfurilor comandate și

(c)      informații referitoare la cheltuielile legate de expedierea mărfurilor (în continuare împreună doar „Comanda“).

4/3     Înainte de confirmarea finală și obligatorie a Comenzii, Cumpărătorul poate verifica și corecta toată Comanda și datele furnizate, inclusiv acordul cu prezentele condiții comerciale, valoarea prețului pentru marfa comandată, inclusiv eventualele cheltuieli de expediere și transport, aplicabile în momentul efectuării și plasării comenzii.

4/4     Dacă Cumpărătorul este de acord cu forma comenzii, prin confirmarea comenzii comanda va fi valabil expediată pentru prelucrare prin apăsarea pe butonul „Trimiteți”. Comanda astfel expediată este obligatorie pentru Cumpărător.

4/5     Ofertele, prețurile și informațiile despre disponibilitatea mărfurilor menționate în Magazinul electronic exprimă starea momentană de fapt a stocului Vânzătorului, dar din motive tehnice și organizatorice aceste date în perioada de la expedierea comenzii până la livrarea Comenzii către Cumpărător se pot modifica conform punctului 4/6, deci marfa care a fost menționată în Magazinul electronic în perioada de comandă nu mai trebuie să fie disponibilă în condițiile declarate.

4/6     La adresa de e-mail specificată în comandă Vânzătorul va trimite imediat un e-mail în care va confirma Cumpărătorului primirea comenzii.

4/7     Vânzătorul își rezervă dreptul de a nu accepta comanda în cazurile justificate, și anume în cazul epuizării stocului de mărfuri, în cazul indisponibilității mărfurilor la furnizor, în cazul unei erori evidente în textul referitor la prețul sau descrierea mărfurilor în catalogul de mărfuri al Magazinului electronic sau în cazul în care Cumpărătorul este o persoană care a încălcat anterior o obligație contractuală față de Vânzător.

4/8     Contractul se încheie în limba cehă; contractul poate fi încheiat de asemenea și într-o limbă străină. Contractul de cumpărare încheiat este arhivat în format electronic de către Vânzător în scopul derulării cu succes al acestuia, pe o perioadă de 5 ani și nu este accesibil persoanelor terțe. Informațiile despre etapele tehnice individuale care conduc la încheierea contractului sunt evidente din prezentele condiții comerciale, în care acest proces este descris în mod clar.

4/9     La încheierea contractului pot fi utilizate mijloacele de comunicare la distanță. Dacă la încheierea contractului sunt utilizate mijloacele de comunicare la distanță, Cumpărătorul suportă toate costurile sale legate de utilizarea acestor mijloace.

5           Prețul mărfurilor și condițiile de plată

5/1     Prețul mărfurilor este stabilit ca și contractual în sensul Legii nr. 526/1990 Col. L. în varianta prevederilor ulterioare și este specificat în Magazinul electronic ca și preț final. Costurile de expediere și transport, a căror valoare este specificată în Magazinul electronic în descrierea modurilor posibile de livrare și pot să difere în funcție de forma de livrare aleasă, sunt ulterior adăugate în Comandă. Prețul final calculat după completarea Comenzii este specificat inclusiv cu costurile de transport.

5/2     Plata pentru marfă și costurile de transport se realizează:

(a)       prin transfer bancar în contul vânzătorului deschis la societatea Bank Citfin sporitelní družstvo (în continuare doar „contul vânzătorului“) cu scadența de 7 zile de la încheierea contractului, întotdeauna anterior livrării mărfurilor; condiția de îndeplinire a obligației de plată este și specificarea simbolului variabil aferent,

(b)      prin intermediul creditului acordat societății CREDIT ALLIANCE, SE, Nr.I.Org.: 24805394, cu sediul Na Břehu 260/1, Vysočany, 190 00 Praga 9.

(c)      cu cardul de credit.

5/3     Factura emisă în baza contractului de cumpărare de Vânzător pentru Cumpărător servește și ca document fiscal. Cumpărătorul poate prelua marfa în principiu doar după achitarea integrală a prețului.

6           Livrarea mărfurilor

6/1     Cumpărătorul dobândește dreptul de proprietate asupra mărfurilor prin achitarea integrală a prețului de cumpărare a mărfurilor sau după preluarea mărfurilor – în funcție de ceea ce va avea loc mai târziu.

6/2     Marfa comandată va fi livrată Cumpărătorului la locul indicat de Cumpărător în Comandă prin adresă completă; însă Cumpărătorul ia la cunoștință că marfa este destinată pentru utilizarea pe teritoriul Republicii Cehe.

6/3     Termenul de livrare începe să se scurgă de la data încheierii valabile a contractului de cumpărare conform articolului 3/7 din prezentele condiții comerciale, adică de la expedierea e-mailului de confirmare din partea Vânzătorului. Dacă Cumpărătorul a ales opțiunea de achitare prin transfer bancar în avans, perioada de scadență începe să se scurgă doar de la achitarea integrală a prețului de cumpărare, adică din momentul creditării contului Vânzătorului cu această sumă.

6/4     Dacă în Comerţul electronic nu este precizat un alt termen pentru marfa respectivă, termenul de livrare este de 45 de zile lucrătoare. În cazul în care marfa comandată nu poate fi livrată la termenul menţionat, Vânzătorul va informa imediat Cumpărătorul cu privire la acest fapt, împreună cu data termenului suplimentar. În situaţia în care Cumpărătorul nu este de acord cu modificarea, iar contractul nu a fost încheiat până la momentul respectiv, acesta are dreptul să renunţe la el. În cazul în care Cumpărătorul nu este de acord cu modificarea, însă contractul a fost deja încheiat, acesta are dreptul să îl rezilieze până la momentul livrării mărfii.

6/5     Dacă, potrivit contractului, Vânzătorul este obligat să livreze marfa la locul stabilit de Cumpărător în fișa de comandă, acesta din urmă este obligat ca, la livrare, să preia marfa. În situaţia în care, la livrare, Cumpărătorul nu preia marfa, Vânzătorul are dreptul să îi solicite o taxă de depozitare în valoare de 100 CZK (în litere: o sută coroane cehe) pe zi şi de asemenea, are dreptul să rezilieze contractul.

6/6     Dacă din cauze atribuite Cumpărătorului, marfa trebuie transmisă în mod repetat sau printr-o altă modalitate decât cea precizată în fișa de comandă, Cumpărătorul este obligat să achite eventualele costuri legate de transmiterea repetată a mărfii, respectiv cheltuielile legate de o altă modalitate de înmânare.

6/7     Cumpărătorul care este şi consumator (client) va confirma preluarea mărfii prin semnătura depusă pe documentul de însoţire sau pe fișa de livrare. Cumpărătorul este obligat să preia în mod corespunzător marfa de la transportator, să controleze integritatea ambalajelor şi în cazul oricăror deficienţe să comunice acest lucru direct transportatorului. În cazul în care se constată deteriorarea ambalajului ce denotă şi posibilitatea deteriorării mărfii sau posibila pătrundere neautorizată în colet, se recomandă Cumpărătorului ca, în interesul său, să nu preia coletul. Prin semnarea foii de livrare, Cumpărătorul confirmă integritatea şi nedeteriorarea ambalajului mărfii. Se consideră că, dacă ambalajul nu a fost deteriorat sau rupt, marfa a fost livrată fără probleme. Cumpărătorul este obligat ca, fără o întârziere inutilă, să controleze marfa după preluarea acesteia şi să îi transmită Vânzătorului un raport referitor la eventualele deficienţe existente, imediat ce le-a constatat. Dacă marca este specificată drept fragilă, Cumpărătorul este obligat întotdeauna să controleze dacă marfa este deteriorată mecanic și să desfacă ambalajul în prezenţa persoanei care i-a înmânat marfa; dacă nu va proceda astfel sau dacă nu va depune imediat reclamaţia privind eventuala problemă legată de marfă, orice deteriorare mecanică constatată mai târziu va fi considerată ca apărută ulterior, după preluarea mărfii de către cumpărător.

6/8     Cumpărătorul care nu este şi consumator (client) va confirma preluarea mărfii prin semnătura depusă pe documentul de însoţire sau pe fișa de livrare. Cumpărătorul care nu este şi consumator (client) este obligat să preia în mod corespunzător marfa de la transportator, să controleze integritatea ambalajelor şi în cazul oricăror deficienţe să comunice acest lucru direct transportatorului. În cazul în care se constată deteriorarea ambalajului ce denotă posibilitatea deteriorării mărfii sau posibila pătrundere neautorizată în colet, se recomandă Cumpărătorului ca, în interesul său, să nu preia coletul. Prin semnarea foii de livrare, Cumpărătorul confirmă faptul că ambalajul nu a fost rupt, nici deteriorat şi că în ceea ce privește coletul au fost respectate toate condiţiile şi aspectele menţionate mai sus, iar marfa a fost livrată fără probleme. Nu se vor lua în calcul reclamaţiile ulterioare referitoare la ruperea sau deteriorarea ambalajului sau a mărfii. Cumpărătorului care este şi consumator (client) i se recomandă o procedură similară în scopul preîntâmpinării litigiilor referitor la momentul în care s-a produs deteriorarea mărfii. În cazul în care Consumatorul nu respectă recomandările de mai sus, acesta își pierde dreptul de a depune reclamaţie. Dacă marca este specificată drept fragilă, Cumpărătorul este obligat întotdeauna să controleze dacă marfa este deteriorată mecanic și să desfacă ambalajul în prezenţa persoanei care i-a înmânat marfa; dacă nu va proceda astfel sau dacă nu va depune imediat reclamaţia privind eventuala problemă legată de marfă, orice deteriorare mecanică constatată mai târziu va fi considerată ca apărută ulterior, după preluarea mărfii de către cumpărător.